Algemene Voorwaarden | Privacy
Website gebouwd door Intronet

inkijkexemplaar

ISBN 9789059372399

€ 29,50

Share |

UITVERKOCHT

208 pagina’s
circa 15 illustraties
genaaid gebonden
vormgeving Piet Gerards Ontwerpers

'Ik heb u den Havelaar niet verkocht'

Multatuli contra Van Lennep
Dik van der Meulen

In 1860 spande Multatuli (Eduard Douwes Dekker) een proces aan tegen Jacob van Lennep over zijn auteursrecht op de Max Havelaar. Multatuli verklaarde op de zitting dat hij het handschrift niet aan Van Lennep had verkocht, maar de rechtbank besliste desalniettemin dat Van Lennep de rechten op het manuscript bezat.
Waren de rechters bevooroordeeld of hebben de advocaten misschien een steek laten vallen? Hoe zit het eigenlijk met Multatuli’s rechten op de Max Havelaar? Hoe heeft men in de loop van de tijd tegen dit proces aangekeken?
Vanwege de vragen die het proces tot op de dag van vandaag oproept, worden nu alle processtukken bijeengebracht en voorzien van gezaghebbend commentaar. Dit proces afdoen als een juridische strijd om auteursrecht zou de zaak te kort doen en om die reden zal deze rechtszaak ook worden beschreven vanuit een maatschappelijke en culturele context.

Een uitgave over het proces dat Multatuli tegen Jacob van Lennep aanspande om het eigendom van zijn Max Havelaar terug te krijgen, bezorgd en geplaatst in een breed (literair-)historisch perspectief.

Bijdragen van Marita Mathijsen, Jan Bank, Dik van der Meulen, David Peeperkorn, René Klomp, Robert Verhoogt, Ika Sorgdrager en Leo Frijda.

In de media
'Voor boekhistorici zowel als rechtshistorici en studenten sociologie en literatuurgeschiedenis aan te bevelen lectuur.'- NBD/Biblion

'Bijzonder is de sterke nadruk op de juridische aspecten en het feit dat het boek ruim veertig pagina's aan bijlagen met getranscribeerde proces- en bewijsstukken bevat... In een aantal gevallen hebben de auteurs de originele documenten onder ogen proberen te krijgen. Daardoor is de rol van Van Hasselt verduidelijkt... Ika Sorgdrager ontdekte dat hij wel aanwezig was op de zitting waarop het vonnis werd bekendgemaakt, maar dat hij niet in het rijtje van vijf rechters staat die de uitspraak hebben gedaan. De bezorgers van de verzamelde werken hebben blijkbaar over het hoofd gezien dat de twee rijtjes niet identiek zijn. Deze interessante uitkomst zet en passant ook de datering van enkele brieven in de verzamelde werken op losse schroeven... Het boek is zeker de moeite waard vanwege de combinatie van de juridische invalshoek, het feit dat primaire bronnen zijn geraadpleegd en de bijlagen met getranscribeerd materiaal. Er zijn nieuwe feiten en omstandigheden aan het licht gekomen over een kwestie die de afgelopen 150 jaar al veel aandacht heeft gekregen.' - Tjeerd Schiphof in Boekman

'Het is weliswaar zo geschreven dat het ook buiten wetenschappelijke kring gelezen kan worden, maar met zijn secure verantwoording biedt het tevens genoeg stof voor Multatulionderzoekers. In de bundel komen rechtsgeschiedenis, koloniale geschiedenis en literatuurgeschiedenis samen. Dit levert een vaak boeiend amalgaam van artikelen op die cirkelen rond de rechtzaak van Douwes Dekker tegen collegaschrijver en jurist Jacob van Lennep over het "kopijrecht" van Max Havelaar.' - Laurens Ham in De Academische Boekengids

Op 28 mei 2010 werd tijdens een bijzondere bijeenkomst in de grote zaal van het Gerechtshof in het Paleis van Justitie op de Prinsengracht in Amsterdam het boek gepresenteerd. Multatuli (gespeeld door de acteur Theo de Groot) hield zijn pleidooi. Daarna, bij het in ontvangst nemen van het boek, was hij geroerd om 150 jaar na dato alsnog gehoor te hebben gevonden voor zijn vraag om weer te mogen beschikken over zijn werk, Max Havelaar. Foto: robertomartini.

 


Liefhebbers van dit boek bestelden ook

  Verder verschenen in dit genre

Max Havelaar Over Multatuli 65 De religieuze rebellen van de Vrije Gemeente Gerard Heineken
Max Havelaar
Het handschrift
  Over Multatuli 65
Max Havelaar in vertaling
  De religieuze rebellen van de Vrije Gemeente
De vergeten oorsprong van Paradiso
  Gerard Heineken
De man, de stad en het bier
meer info   meer info   meer info   meer info
 Amsterdam voor het voorbij is

Straatfotografie Dolf Toussaint
Geplaatst: 11-07-2018

Kinderen, kroeggangers en marktkooplui behoren tot de favoriete Amsterdammers van Dolf Toussaint (1924-2017). Vanaf de jaren zestig zwierf hij met zijn camera door de straten van Amsterdam en legde het dagelijks leven vast. Van de Jordaan tot de Albert Cuypmarkt en van Nieuw-West tot aan de Dam. Een selectie van zijn werk is nu te zien in het Stadsarchief Amsterdam. De Amsterdamse foto’s uit de tentoonstelling zijn gebundeld in het gelijknamige boek: Amsterdam voor het voorbij is.lees verder

Saskia van Loenen bij Vogelbescherming

7 juli in Zeist
Geplaatst: 13-06-2018

Zaterdag 7 juli vertelt Saskia van Loenen bij de Vogelbescherming in Zeist over haar (eerste buitenlandse) vogelreis naar de Extremadura.lees verder

Presentaties nieuw deel Joseph Roth

26 en 27 mei
Geplaatst: 18-05-2018

U bent van harte welkom om de presentatie van Spoken in Moskou bij te wonen, op zaterdag 26 mei in de Minard te Gent om 20 uur, op zondag 27 mei in de Brakke Grond te Amsterdam om 16 uur.
Onze gasten zijn Tom LanoyeEls SnickGerda Dendooven (Gent), Piet Van Poucke (Gent), Michel Krielaars (Amsterdam). lees verder

Ga naar archief