Algemene Voorwaarden | Privacy
Website gebouwd door Intronet

inkijkexemplaar

ISBN 9789059372399

€ 29,50

Share |

UITVERKOCHT

208 pagina’s
circa 15 illustraties
genaaid gebonden
vormgeving Piet Gerards Ontwerpers

'Ik heb u den Havelaar niet verkocht'

Multatuli contra Van Lennep
Dik van der Meulen

In 1860 spande Multatuli (Eduard Douwes Dekker) een proces aan tegen Jacob van Lennep over zijn auteursrecht op de Max Havelaar. Multatuli verklaarde op de zitting dat hij het handschrift niet aan Van Lennep had verkocht, maar de rechtbank besliste desalniettemin dat Van Lennep de rechten op het manuscript bezat.
Waren de rechters bevooroordeeld of hebben de advocaten misschien een steek laten vallen? Hoe zit het eigenlijk met Multatuli’s rechten op de Max Havelaar? Hoe heeft men in de loop van de tijd tegen dit proces aangekeken?
Vanwege de vragen die het proces tot op de dag van vandaag oproept, worden nu alle processtukken bijeengebracht en voorzien van gezaghebbend commentaar. Dit proces afdoen als een juridische strijd om auteursrecht zou de zaak te kort doen en om die reden zal deze rechtszaak ook worden beschreven vanuit een maatschappelijke en culturele context.

Een uitgave over het proces dat Multatuli tegen Jacob van Lennep aanspande om het eigendom van zijn Max Havelaar terug te krijgen, bezorgd en geplaatst in een breed (literair-)historisch perspectief.

Bijdragen van Marita Mathijsen, Jan Bank, Dik van der Meulen, David Peeperkorn, René Klomp, Robert Verhoogt, Ika Sorgdrager en Leo Frijda.

In de media
'Voor boekhistorici zowel als rechtshistorici en studenten sociologie en literatuurgeschiedenis aan te bevelen lectuur.'- NBD/Biblion

'Bijzonder is de sterke nadruk op de juridische aspecten en het feit dat het boek ruim veertig pagina's aan bijlagen met getranscribeerde proces- en bewijsstukken bevat... In een aantal gevallen hebben de auteurs de originele documenten onder ogen proberen te krijgen. Daardoor is de rol van Van Hasselt verduidelijkt... Ika Sorgdrager ontdekte dat hij wel aanwezig was op de zitting waarop het vonnis werd bekendgemaakt, maar dat hij niet in het rijtje van vijf rechters staat die de uitspraak hebben gedaan. De bezorgers van de verzamelde werken hebben blijkbaar over het hoofd gezien dat de twee rijtjes niet identiek zijn. Deze interessante uitkomst zet en passant ook de datering van enkele brieven in de verzamelde werken op losse schroeven... Het boek is zeker de moeite waard vanwege de combinatie van de juridische invalshoek, het feit dat primaire bronnen zijn geraadpleegd en de bijlagen met getranscribeerd materiaal. Er zijn nieuwe feiten en omstandigheden aan het licht gekomen over een kwestie die de afgelopen 150 jaar al veel aandacht heeft gekregen.' - Tjeerd Schiphof in Boekman

'Het is weliswaar zo geschreven dat het ook buiten wetenschappelijke kring gelezen kan worden, maar met zijn secure verantwoording biedt het tevens genoeg stof voor Multatulionderzoekers. In de bundel komen rechtsgeschiedenis, koloniale geschiedenis en literatuurgeschiedenis samen. Dit levert een vaak boeiend amalgaam van artikelen op die cirkelen rond de rechtzaak van Douwes Dekker tegen collegaschrijver en jurist Jacob van Lennep over het "kopijrecht" van Max Havelaar.' - Laurens Ham in De Academische Boekengids

Op 28 mei 2010 werd tijdens een bijzondere bijeenkomst in de grote zaal van het Gerechtshof in het Paleis van Justitie op de Prinsengracht in Amsterdam het boek gepresenteerd. Multatuli (gespeeld door de acteur Theo de Groot) hield zijn pleidooi. Daarna, bij het in ontvangst nemen van het boek, was hij geroerd om 150 jaar na dato alsnog gehoor te hebben gevonden voor zijn vraag om weer te mogen beschikken over zijn werk, Max Havelaar. Foto: robertomartini.

 


Liefhebbers van dit boek bestelden ook

  Verder verschenen in dit genre

De Parelduiker 2012/1 Max Havelaar Amsterdam Ceramics Het station
De Parelduiker 2012/1
Slauerhoff
  Max Havelaar
Het handschrift
  Amsterdam Ceramics
A city’s history and an archaeological ceramics catalogue 1175-2011
  Het station
meer info   meer info   meer info   meer info
 Koos Breukel in Pakhuis De Zwijger

Expositie en boek Zoon
Geplaatst: 12-09-2018

In de serie Dutch Masters spreekt fotograaf Koos Breukel over volwassen worden en keuzes maken, over hoe hij zich verhoudt tot zijn camera en de mens die hij portretteert. Ook vertelt hij over de expositie en het gelijknamige boek Zoon, met intieme en soms ontroerende portretten die Koos maakte van zijn oudste zoon Casper, die dit jaar 18 wordt.

Pakhuis De Zwijger, grote zaal, Piet Heinkade 179, 20 uurlees verder

Amsterdam voor het voorbij is

Straatfotografie Dolf Toussaint
Geplaatst: 11-07-2018

Kinderen, kroeggangers en marktkooplui behoren tot de favoriete Amsterdammers van Dolf Toussaint (1924-2017). Vanaf de jaren zestig zwierf hij met zijn camera door de straten van Amsterdam en legde het dagelijks leven vast. Van de Jordaan tot de Albert Cuypmarkt en van Nieuw-West tot aan de Dam. Een selectie van zijn werk is nu te zien in het Stadsarchief Amsterdam. De Amsterdamse foto’s uit de tentoonstelling zijn gebundeld in het gelijknamige boek: Amsterdam voor het voorbij is.lees verder

Saskia van Loenen bij Vogelbescherming

7 juli in Zeist
Geplaatst: 13-06-2018

Zaterdag 7 juli vertelt Saskia van Loenen bij de Vogelbescherming in Zeist over haar (eerste buitenlandse) vogelreis naar de Extremadura.lees verder

Ga naar archief