Algemene Voorwaarden | Privacy
Website gebouwd door Intronet

ISBN 9789059374874

€ 7,50

Share |

48 pagina's
geheel in kleur

U kunt zich hier aanmelden als lid van het Genootschap Amstelodamum. U ontvangt dan voor € 50,- ieder jaar vier keer een maandblad en eenmaal een Jaarboek, waarover u hier meer informatie vindt. U kunt Amstelodamum ook digitaal lezen, een abonnement is € 35,-, studenten betalen € 15,-

U kunt zich ook schriftelijk aanmelden:

Genootschap Amstelodamum
Antwoordnummer 10016 
2400 VB  Alphen aan den Rijn
(postzegel niet nodig)

Meer informatie vindt u op www.amstelodamum.nl

Amstelodamum 2017/4 okt-dec

Maandblad voor de kennis van Amsterdam


De Oosterkerk is, hoewel minder bekend dan de Wester- of Zuiderkerk, een beeldbepalend gebouw in de oostelijke binnenstad van Amsterdam. Dit voorbeeld van Hollands classicisme heeft een geraffineerde plattegrond, evenwichtige verhoudingen en eenvoudige geometrische vormen. Het interieur en exterieur van de kerk zijn hecht met elkaar verbonden. De Oosterkerk beantwoordt daarmee aan de zeventiende-eeuwse principes van de ‘ware architectuur’. Henk Verhoef laat zien hoe stadsarchitect Daniël Stalpaert deze opzet uitwerkte.

De bouw van het Rijksmuseum in Amsterdam, voltooid in 1885, ging gepaard met hoogoplopende discussies. De gekozen bouwstijl gold bij tegenstanders als een bij uitstek katholieke, middeleeuwse visie op de Nederlandse kunstgeschiedenis. De opdrachtgever was de Nederlandse staat, in de persoon van de minister van Binnenlandse Zaken Jan Heemskerk Azn.
Jan Bank en Frederik Heemskerk beschrijven het overleg tussen een bevlogen bouwteam met een eigen visie en een bestuurder die verdraagzaam was en pragmatisch bleef in het bereiken van zijn doel.

En verder: het Amsterdam van Duco Stadig, de onbekende jaren van de Amsterdamse kunstenaarsvereniging Sint Lucas onderzocht: 1885-1908, en Hanneke Ronnes over het boek Amsterdam in de wereld.


Verder verschenen in dit genre

Jaarboek Genootschap Amstelodamum 2010 Amstelodamum 2012/1 jan-mrt Amstelodamum 2010/1 januari-maart Rumoer aan de Amstel
Jaarboek Genootschap Amstelodamum 2010
102de jaarboek van het Genootschap Amstelodamum
  Amstelodamum 2012/1 jan-mrt
Maandblad voor de kennis van Amsterdam
  Amstelodamum 2010/1 januari-maart
Maandblad voor de kennis van Amsterdam
  Rumoer aan de Amstel
Het Amsterdamse stadhuis en het muziektheater 1808-1988
meer info   meer info   meer info   meer info