Algemene Voorwaarden | Privacy
Website gebouwd door Intronet

ISBN 9789059373907

€ 7,50

Share |

U kunt zich hier aanmelden als lid van het Genootschap Amstelodamum. U ontvangt dan voor € 50,- ieder jaar vier keer een maandblad en eenmaal een Jaarboek (224 pag), waarover u hier meer informatie vindt. U kunt Amstelodamum ook digitaal lezen, een abonnement is € 35,-, studenten betalen € 15,-

U kunt zich ook schriftelijk aanmelden:

Genootschap Amstelodamum
Antwoordnummer 10016 
2400 VB  Alphen aan den Rijn
(postzegel niet nodig)

Meer informatie vindt u op www.amstelodamum.nl

Amstelodamum 2014/3 juli-sept

Maandblad voor de kennis van Amsterdam


Jan Zoet, Amsterdammer (1610-1674): zijn afkomst en herbergen herzien
door Ruud Lambour
Ten onrechte wordt aangenomen dat de dichter, toneel- en prozaschrijver, vertaler, pamflettist en herbergier Jan Zoet in 1609 werd geboren als zoon van Cornelis Thijmensz en Susanna de Meijer. Zijn woongeschiedenis in de Vinkenstraat bevat de sleutel tot zijn ware afkomst en juiste geboortejaar. De auteur neemt de drie herbergen waarin hij actief was onder de loep: het Rode Doolhof, de Boerendans en Baanbrug. En van zijn stamgast Jacob Fransz Hercules presenteert hij een onbekend pastelportret van Bernard Vaillant. Ten slotte onderzoekt de auteur een afbeelding van de Haarlemmerdijk hoek Baanbrugsteeg, de locatie van Zoets laatste herberg, op een schilderij van Michiel van Musscher.

‘Het leezen van goede boeken, … is al te noodigen zaek’. Boekenbezit van Amsterdamse kunstenaars, 1650-1700
door Lisa Kattenberg en Rosanne Baars
Het zeventiende-eeuwse Amsterdam was bij uitstek een plaats waar men gemakkelijk aan boeken kon komen. De stad was een centrum van culturele bedrijvigheid waar uitgevers, drukkers, schilders, graveurs, kunsthandelaren en schrijvers elkaar stimuleerden. Hierdoor ontstond er een heuse ‘culturele industrie’. Kunstenaars maakten boeken, maar hadden ze natuurlijk ook in bezit. Dit artikel geeft antwoord op de vraag: Welke boeken bezaten Amsterdamse kunstenaars in de tweede helft van de zeventiende eeuw?

Margreet van der Hut beschrijft in haar artikel ‘Een goede Huysbestiering’ door Barend Graat dit schoorsteenstuk van de Amsterdamse schilder (1628-1709).

En verder: het Amsterdam van Klaas Knot, boekbesprekingen van Het winkellandschap van Amsterdam. Stedelijke structuur en winkelbedrijf in de vroegmoderne en moderne tijd, 1550-2000; Wibaut de Machtige. Een biografie; en Dichters & verdiensten. De sociale verankering van het dichterschap van Jan Vos (1610-1667).


Verder verschenen in dit genre

Jaarboek Genootschap Amstelodamum 2013 Amstelodamum 2014/4 okt-dec Amstelodamum 2018/1 jan-mrt Amstelodamum 2014/1  jan-maart
Jaarboek Genootschap Amstelodamum 2013
105de Jaarboek Genootschap
  Amstelodamum 2014/4 okt-dec
Maandblad voor de kennis van Amsterdam
  Amstelodamum 2018/1 jan-mrt
Maandblad voor de kennis van Amsterdam
  Amstelodamum 2014/1 jan-maart
Maandblad voor de kennis van Amsterdam
meer info