Algemene Voorwaarden | Privacy
Website gebouwd door Intronet

bestellen

ISBN 9789059370951

van € 14,95
voor € 7,50

Share |

148 pagina's
geïllustreerd

Gerelateerde links:

Filmbespreking L'hollandais, Jef Lat & André Gide

Dirk Leyman over Het innerlijk blauw

 

De Parelduiker 2005/4-5Inhoud:

Mirjam de Veth, "Ik ben nooit, ik word". Het leven van André Gide (1869-1951).

Francis Bulhof, Gide in Polderland. Immoralist of kameleon met ethische bezorgdheid?

H.T.M. van Vliet, Vertaler tegen wil en dank. Marsman en Gides L'immoraliste.

Rudi Wester, Een spel der misverstanden. De vriendschap tussen André Gide en Jef Last.

Lieneke Frerichs, Karel van het Reve op bezoek bij Gide.

Karel van het Reve, Parijs.

LAAGWATER Pieter-Jan Smit, L'Ami Hollandais.

Frits Bolkestein, De partij en de waarheid. André Gide en het communisme.

Max Nord, De rijke jaren met André Gide. Dagboeken van toen.

Mathijs Sanders, Door de zeef van vergetelheid. De ontvangst van Gide in Nederland na 1945.

LAAGWATER Marco Entrop, Een 5 voor Gide.
Jan Paul Hinrichs, Aan de dis bij Ivan Boenin.

 

BIJ DIT NUMMER

Tegenwoordig ligt de naam André Gide (1869-1951) minder op de lippen dan die van andere historische literaire figuren uit Frankrijk als Sartre, Camus en Proust. De Nobelprijslaureaat van 1947 lijkt onder het stof te zijn beland; ten onrechte. Binnenkort verschijnen nieuwe vertalingen van Gides autobiografische Si le grain ne meurt (Atlas) en van een selectie uit zijn Journal (De Arbeiderspers). Ongetwijfeld zal dan blijken hoe leesbaar en relevant hij nog is; het kenmerk van werkelijk klassieke auteurs.

Dat klassieke schuilt in een breed en afwisselend proza-oeuvre, dat een leven vol keuzes en wendingen en de complete eerste helft van de twintigste eeuw weerspiegelt. Gide was een vernieuwer van het romangenre met Les faux-monnayeurs, maar speelde ook een belangrijke rol in politieke en maatschappelijke debatten. Zonder dralen of twijfel ventileerde hij zijn homoseksualiteit, klaagde hij de uitwassen van het kolonialisme aan en betuigde hij de Sovjet-Unie zijn sympathie ― om na een reis erdoorheen weer even hard en openlijk afstand te nemen van Stalins zogenaamde heilsstaat. Gides dagboekaantekeningen tonen een menselijke, altijd verrassende waarheidzoeker, iemand die vaak ondoorgrondelijk en vooral altijd in beweging was, letterlijk (hij was een overtuigd reiziger) en figuurlijk. In dit nummer komt een bespiegeling voor van Max Nord bij een uitspraak van Gide over het �waren� en �zijn� van de mens, waar Nord zelf de noodzaak van het �worden� aan toevoegt. Gideaanser kan het inderdaad niet ― zie verder het biografisch portret door Gide-vertaalster Mirjam de Veth op de volgende pagina�s.

Dit nummer zoomt vooral in op de relaties van deze literaire kameleon met Nederland(ers). Dat begint al bij de omslagfoto van Emiel van Moerkerken. Frances Bulhof en H.T.M. van Vliet volgen de sporen die Gide hier naliet in het interbellum, toen hij voor velen richtinggevend was en bij anderen afschuw wekte. Rudi Wester belicht Gides vriendschap met Jef Last, waarover Pieter Jan Smit de afgelopen jaren een film maakte. Karel van het Reve logeerde als tiener ooit bij Gide, en Frits Bolkestein staat stil bij Gides houding tegenover het communisme. Uit onuitgegeven dagboekaantekeningen van Max Nord blijkt hoe Gides boeken onder beklemmende oorlogsomstandigheden �weer nieuwe boeken� werden. Mathijs Sanders belicht het tot op heden duistere �leven� van Gide in Nederland na WOII, waarvan Marco Entrop een curieuze toneelvariant opspoorde. Jan Paul Hinrichs reconstrueerde een niet-Nederlandse episode, de bezoeken van Gide aan Ivan Boenin. Het nummer sluit af met de vraagstukken en fascinaties van Gides hedendaagse vertaalster.

De redactie van De Parelduiker dankt allen die aan de totstandkoming van dit nummer hebben bijgedragen, met name Mirjam de Veth, Pieter Jan Smit en De Arbeiderspers. Dit is ook het laatste nummer waarin Marcel van den Boogert de hand heeft gehad. Sinds 1 augustus vervult hij een functie elders. De tien jaar Parelduiker die dit nummer vol maakt dragen zijn hoofdredactionele stempel. Daarvoor betuigen wij hem onze grote erkentelijkheid.

De redactie


Verder verschenen in dit genre

De Parelduiker 1998/2 De Parelduiker 2017/5 De Parelduiker 2016/3 De Parelduiker 2003/4
De Parelduiker 1998/2
  De Parelduiker 2017/5
Jan Cremer
  De Parelduiker 2016/3
Nozzing but ze bloes
  De Parelduiker 2003/4
meer info   meer info   meer info   meer info
 Coolsingel Rotterdam

Lezingen Paul van de Laar
Geplaatst: 15-11-2017

In het boek Coolsingel brengt Paul van de Laar een ode aan het kloppende hart van Rotterdam. De straat gaat op de schop en dat grijpt hij aan om uit te zoeken waarom Coolsingel zo'n bijzondere straat is.
In het Rotterdam Museum kunt u tot 8 april 2018 naar de gelijknamige tentoonstelling en in de komende maanden zal Van de Laar er ook een aantal lezingen geven, te beginnen op zondag 19 november. Het onderwerp is dan de Zandstraatbuurt.

 lees verder

Boekpresentatie 'Amsterdam streethearts'

woensdag 19 juli, The Queens'Head
Geplaatst: 14-07-2017

Op woensdag 19 juli presenteren wij het boek Amsterdam streethearts waarin fotografe Shirley Agudo de kleurrijke dragcultuur van Amsterdam heeft vastgelegd, in café The Queen's Head op de Zeedijk. Vanaf 19:30 bent u van harte welkom.lees verder

Expositie Amsterdam Streethearts

Foto's Shirley Agudo te zien bij IHLIA
Geplaatst: 12-07-2017

Amsterdam Streethearts, met ruim 400 foto's van de Canal Pride, Hartjesdag en de Drag Queen Olympics, verschijnt op 20 juli. Fotografe Shirley Agudo toont een aantal van de foto's uit het boek bij IHLIA in de Openbare Bibliotheek.

OBA, 3e etage, Oosterdokskade 143, te zien van 14 juli t/m 6 augustus 2017

 lees verder

Ga naar archief