Algemene Voorwaarden | Privacy
Website gebouwd door Intronet

ISBN 9789059375185

7,50

Share |

48 pagina's
geheel in kleur

U kunt zich hier aanmelden als lid van het Genootschap Amstelodamum. U ontvangt dan voor € 50,- ieder jaar vier keer een maandblad en eenmaal een Jaarboek, waarover u hier meer informatie vindt. U kunt Amstelodamum ook digitaal lezen, een abonnement is € 35,-, studenten betalen € 15,-

U kunt zich ook schriftelijk aanmelden:

Genootschap Amstelodamum
Antwoordnummer 10016 
2400 VB  Alphen aan den Rijn
(postzegel niet nodig)

Meer informatie vindt u op www.amstelodamum.nl

Amstelodamum 2018/1 jan-mrt

Maandblad voor de kennis van Amsterdam


Tijdreizen in de Plantage

De negentiende eeuw kende een periode van ‘spectacularisering’ van geschiedenis. Ook enkele commerciële ‘vermaaksmusea’, zoals het panorama en het wassenbeeldenmuseum, presenteerden het verleden als een spektakel. Dit soort trekpleisters heeft bijgedragen aan het toegankelijk maken van geschiedenis voor een breed publiek. Tessel Dekker licht de trend toe aan de hand van het tentoonstellen van Het beleg van Haarlem in het Panorama (1880-1910).

Zomertheater Frascati in de Plantage

Eind jaren zeventig van de negentiende eeuw verrees het zomertheater Frascati aan de Plantage Middenlaan, gebouwd in opdracht van Gustave Prot. Met het in mei 1879 geopende ‘Nieuw-Frascati’ zetten de toneeldirecteuren vader en zoon Prot de roemruchte schouwburg Frascati in de Nes voort.
Gert Eijkelboom en Gerrit Vermeer beschrijven hoe vader en zoon Prot vooral bekendheid verwierven als decoratieschilders en makers van toneeldecors en kostuums.

De kruisweg in de Mozes en Aäronkerk

Begin 1901 kreeg het beeldhouwersatelier Van den Bossche en Crevels de opdracht een kruisweg te maken in de Mozes en Aäronkerk. De laatste onderdelen van dit kunstwerk kwamen gereed in 1921. Pierre Elysée van den Bossche deed het figuratieve werk, Willem Crevels nam het ornamentele werk op zich. Angeline Joordens beschrijft hoe de beide mannen, die onder meer werk leverden voor de Sint-Nicolaaskerk, te werk gingen.

En verder: het Amsterdam van Aart Oxenaar en boekbesprekingen van Mes frères! De Waalse kerk in Amsterdam; Kijk Amsterdam, 1700-1800. De mooiste stadsgezichten en De toren van de Gouden Eeuw.


Verder verschenen in dit genre

Amstelodamum 2011/4 okt-dec Amstelodamum 2013/1 jan-mrt Amstelodamum 2009/3 juli-september Amstelodamum 2013/3-4 juli-dec
Amstelodamum 2011/4 okt-dec
Maandblad voor de kennis van Amsterdam
  Amstelodamum 2013/1 jan-mrt
Maandblad voor de kennis van Amsterdam
  Amstelodamum 2009/3 juli-september
Maandblad voor de kennis van Amsterdam
  Amstelodamum 2013/3-4 juli-dec
Maandblad voor de kennis van Amsterdam
meer info   meer info